Selasa, 11 Desember 2012

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT LOGO TELKOMSEL

1.   Buatlah objek segienam dengan menggunakan Polygon Tool, kemudian pada property bar masukan nilai 6 untuk membuat segi enam, sperti contoh gambar di bawah ini 

2.   Miringkan objek segienam tersebut dengan merotasikannya 350 derajat

3. Warnai objek tersebut dengan warna abu-abu

4. Copy objek segienam itu kemudian beri warna merah, dan taruh objek segienam berwarna merah itu diatas objek segienam abu-abu, seperti contoh gambar dibawah ini

 5. Kemudian buatlah lingkaran seperti bentuk oval/elips , copykan objek tersebut dan salah satunya diperkecil, kemudian ditaruh di dalam objek yang besarnya, seperti contoh dibawah ini  

6. Kemudian grupkan objek elips tersebut sehingga menyatu, kemudian pilih trim pada property bar, lalu keluarkan objek kecil yang ada didalamnya kemudian dihapus/delete,  maka akan seperti gambar dibawah ini

7. Kemudian copy menjadi 2 dan diberi warna abu-abu 30%

8. Setelah itu posisikan objekelips tersebut diatas pada objek segienam yang telah dibuat tadi, seperti gambar dibawah

9. Kemudian buat objek perpotongan antara objek elips yang terpotong dengan segienam merah, caranya klik segienam merah lalu tekan shift klik salah satu objek elips kemudian pilih intersect pada property bar, lalu beri warna objek perpotongan tersebut dengan warna putih 

10. Setelah itu ketikan teks TELKOMSEL (arial, bold, italic) disebelah kanan logonya, maka jadilah logo telkomsel seperti gambar dibawah ini 
CREATED BY : INA RAHMANI SITI HODIDJAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar